Gun Svensson

EU-Gun_Svensson

Gun Svensson – 76, pensionär, Norrtälje

Har varit politiskt intresserad och därmed engagerad i samhällets utveckling sedan tidiga tonår, då vi i studiecirklar lärde oss det som vi behövde för att kunna göra oss gällande i diskussioner med de äldre inom partiet. Lärde mig tidigt att demokrati är en väl informerad majoritets beslut och detta har varit en ledstjärna sedan dess. Det förklarar engagemanget i Piratpartiet – ett parti som ser informations- och kommunikationsteknikens möjligheter utan att blunda för dess hot mot integriteten och rättssäkerheten i händerna på aningslösa eller okunniga.

Efter yrkesskola med utbildning i ekonomi med bokföring och redovisning inleddes min yrkeskarriär i början av 1950-talet som kontorist hos ett antal företag i olika branscher och därefter under 60-talet vid LO:s skolor i Åkers-Runö och Brunnsvik samt Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Detta innan jag, 1968, sökte mig bort från storstaden till ett arbete som kanslist i Väddö kommun i Roslagen. Inför kommunsammanläggningen 1971, då åtta kommuner och en församling bildade Norrtälje kommun, hade jag nytta av både min kompetens som kanslist och alla år av ideellt arbete i föreningslivet med alla kortare och längre kurser som handledare. Sedan följde många år som handläggare för föreningsbidragen och utvecklingen av fritidsgårdar i samverkan med andra förvaltningar med verksamhet för barn och unga och kommunens föreningar. Ett arbete som inte blev mindre krävande när förändringens vindar blåste friskt och fackliga insatser blev nödvändiga. Idag njuter jag av mitt pensionärsliv som aktiv i Piratpartiet.

Ur böckerna Modet att skapa av Rollo May; Pedagogik för förtryckta av Paolo Freire; och Poeten av Kahlil Gibran har jag hämtat kraft att klara såväl arbetslivets som samhällslivets utmaningar.

Mejl: gun.svensson@piratpartiet.se
Telefon: 0706 – 37 95 99

Du kan även följa Gun på Twitter, Facebook och hennes blogg.

Foto: Jonathan Rieder Lundkvist