Mårten Fjällström

Fjällström

Mårten Fjällström – 36, projektledare, Uppsala

Mårtens bakgrund inom teknisk fysik och teknikhistoria gjorde att han tidigt såg regleringen av internet som kritisk för demokratins utveckling. Mårten engagerade sig redan 2006 i Piratpartiet och byggde upp verksamheten i Uppsala, varefter han blev partisekreterare 2007-2010.

Mårten arbetar nu som projektledare i en patientorganisation. Kombinationen av frågorna om internet, övervakning och effektiv sjukvård har skapat ett stort intresse för sjukvårdens IT-användning, inte minst när det gäller vård över landstings- och landsgränser.

Mårten lever med familj i Uppsala, och när inte jobb, engagemang eller barn tar upp all tid så hittar man honom oftast i ett löpspår.

Mejl: marten.fjallstrom@piratpartiet.se