Mattias Bjärnemalm

Mattias Bjärnemalm (PP)

Mattias Bjärnemalm – 34, statsvetare, Malmö/Bryssel

Mattias engagerade sig i piratpartiet 2006 efter att ha följt den svenska upphovsrättsdebatten under att par års tid. Han fick snabbt en framträdande roll i partiet och ingick i partiets ledningsgrupp från 2006 till 2009. Han är även arkitekten bakom partiets ungdomsförbund, Ung Pirat, där han var förbundssekreterare från starten fram till 2009. Därefter har han hunnit med att sitta i både valberedning och styrelse för piratpartiet, och varit inblandad i uppstarten av European Pirate Party samt Young Pirates of Europe.

Mattias är utbildad statsvetare med inriktning mot internationella relationer och har en bakgrund i en rad olika ungdoms- och studentorganisationer. Sedan 2011 har han jobbat som kanslichef för Piratpartiet i Bryssel hos vår Europaparlamentariker Amelia Andersdotter.

Fritiden ägnar Mattias gärna åt brädspel i olika former, och hans skolning i mötesformalia började genom ungdomsförbundet Sverok där han var engagerad på olika nivåer från sent nittiotal till sent nollnolltal.

Mejl: mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se
Telefon: 0704-385046

Du kan även följa Mattias på Twitter, Facebook och Google+.

Foto: Stefan Roudén/SRPhoto CC-BY