Niklas Dahl

kandidat_niklas_dahlNiklas Dahl – 21, studerande, Lund

Niklas har varit aktiv i politiken sedan 2009 då han engagerade sig i Ung Pirat och sedermera spenderade två år som vice förbundsordförande. Inom partiet har han särskilt arbetat med frågor om offentlig förvaltning och grundlagsreform. I ungdomsförbundet har han jobbat med internationella samarbeten och gemensamma projekt med andra ideella organisationer.

Niklas vill sitta i EU-parlamentet för att delta i arbetet med att göra unionen demokratisk och transparent. Han tycker att EU-samarbetet är en fantastisk idé men att medborgare måste kunna påverka och kräva ut ansvar från unionen för att samarbetet ska nå upp till sin fulla potential.

Till vardags sysslar Niklas med matematik och filosofi vid Lunds universitet och är särskilt specialiserad mot teoretisk logik som han hoppas kunna spendera framtiden med att forska inom. Han har också varit aktiv i civilsamhället inom till exempel Sverok, där han arbetat med jämlikhets- och organisationsfrågor.

Mejl: niklas.dahl@piratpartiet.se
Telefon: 076-816 13 12

Du kan även följa Niklas på Twitter och Facebook.