Piratpartiet levererar i EU

Under de fem år som gått sedan Piratpartiet kom in i EU-parlamentet har vi uträttat mycket, trots att vi bara haft två av 766 platser. EU-parlamentet ägnar sig nämligen inte så mycket åt pajkastning för och emot en regering, utan diskuterar sakfrågor på djupet. Därför har kunniga och duktiga parlamentariker stora möjligheter att göra skillnad.

Är du intresserad av en fördjupad rapport om Piratpartiets arbete i EU? Vi är glada att kunna presentera exakt detta! Du kan se rapporten som webbsida eller som pdf. Nedan finns en sammanfattning:

Stoppat ACTA-avtalet
Tillsammans med aktivister runt om i Europa spelade Piratpartiet en viktig roll för att EU-parlamentet stoppade ACTA-avtalet. Det var ett handelsavtal som skulle minskat friheten på nätet, gett tullen rätt att rutinmässigt snoka i hårddiskar, mobiltelefoner och fickminnen, och gett film- och musikindustrin ännu fler rättigheter i jakten på fildelare.

Fått stöd för upphovsrättsreform
Piratpartiet anslöt sig i EU-parlamentet till den gröna partigruppen, och har fått hela gruppen att anta Piratpartiets åsikt i upphovsrättsfrågor, t.ex. radikalt kortade skyddstider och att fildelning för eget bruk ska vara laglig. Vi har också samlat ett nätverk av inflytelserika parlamentariker från alla partier som vill arbeta för en radikal reform av upphovsrätten. Som ett resultat av detta förbereder EU just nu en total översyn av upphovsrättslagarna. (Svara gärna på EU:s enkät – det gör skillnad!)

Försvarat skyddet av personuppgifter
I EUs arbete med en ny lagstiftning om personuppgifter (dataskyddsförordningen) har vi arbetat hårt för att slå vakt om allas rätt att själva bestämma över sina personuppgifter. När den svenska regeringen och de flesta andra svenska EU-parlamentariker har vikt sig för lobbyister från den amerikanska regeringen och företag som Google och Facebook har Piratpartiets representanter övertygat många av sina kollegor i parlamentet att stå emot trycket. Hur det slutar avgörs efter EU-parlamentsvalet.

Försvarat rättssäkerheten för misstänka fildelare
Vi lyckades stoppa ett förslag om att internetoperatörer skulle vara skyldiga att stänga av folk från nätet ifall film- och musikindustrin pekade ut dem som fildelare. Våra parlamentariker övertygade tillräckligt många ledamöter från andra partier för att parlamentet skulle stå upp för den självklara principen att man bara ska straffas för brott om man blivit dömd i en rättegång.

I EU-parlamentet har Piratpartiet även:

  • Drivit på för att ett bindande direktiv ska garantera att bibliotek, museer och arkiv ska ha rätt att digitalisera och publicera “herrelösa verk”, dvs sådana där det inte går att spåra och och kontakta upphovsmannen.
  • Jobbat mot SWIFT-avtalet, som ger amerikanska myndigheter tillgång till alla européers banktransaktioner. Precis som vi varnade för har USAs säkerhetstjänst missbrukat avtalet, och parlamentet antog nyligen en resolution om att avtalet ska läggas på is.
  • Fått genom ett undantag i varumärkeslagstiftningen, som uttryckligen säger att den som äger ett varumärke aldrig kan förbjuda andra att använda det i konstnärliga verk, samhällskritik, produktjämförelser och recensioner.
  • Arbetat för att göra EU-parlamentets ställningstaganden om allas tillgång till forskningsresultat kraftfullare, och sett till att parlamentet kräver tydlighet och transparens kring patent och rättighetsskydd för forskningsresultat.
  • Jobbat för att stoppa de orimliga avgifterna för mobiltelefoni och mobilsurfande vid utlandsresor, och varit med att driva fram en reglering som sätter maxpriser när man reser utomlands (roamingavgifter).
  • Drivit fram ett avtal med större undantag i upphovsrätten, som ska göra det lättare att ta fram böcker för synskadade och blinda. Representanter för de synskadades organisationer beskriver detta som mycket värdefullt.
  • Varit med och tvingat fram betydligt större transparens för insamlingssällskap (t.ex. STIM och Copyswede), och att alla kreatörer ska få rätt att sprida sina verk under fria och öppna licenser.
  • Drivit på för en strategi om digital frihet, som EU nu antagit som en del av sin utrikespolitik.
  • Slagits hårt för att motverka de stora teleoperatörernas monopol på internet- och telekommunikation, och arbetat för högsta möjliga hastigheter för Europas internetsatsningar.
  • christian_amelia614